THE APOCALYPSE
Chapter 1

αποκαλυψις ιησου χριστου ην εδωκεν αυτω ο θεος δειξαι τοις δουλοις αυτου α δει γενεσθαι εν ταχει και εσημανεν αποστειλας δια του αγγελου αυτου τω δουλω αυτου ιωαννη
apokalupsis iesou christou en edoken auto o theos deixai tois doulois autou a dei genesthai en tachei kai esemanen aposteilas dia tou aggelou autou to doulo autou ioanne  Revelation 1:1 (1904 Patriarchal Text)

apokalupsis iesou christou en edoken auto o theos deixai tois doulois autou a dei genesthai en tachei kai esemanen aposteilas dia tou aggelou autou to doulo autou ioanne  Revelation 1:1 (Textus Receptus - Scrivener)
The Revelation of Jesus Christ, which God gave unto him, to shew unto his servants things which must shortly come to pass; and he sent and signified it by his angel unto his servant John:~  Revelation 1:1 (KJV)

ος εμαρτυρησε τον λογον του θεου και την μαρτυριαν ιησου χριστου οσα ειδε
os emarturese ton logon tou theou kai ten marturian iesou christou osa eide  Revelation 1:2 (1904 Patriarchal Text)

os emarturese ton logon tou theou kai ten marturian iesou christou osa te eide  Revelation 1:2 (Textus Receptus - Scrivener)
Who bare record of the word of God, and of the testimony of Jesus Christ, and of all things that he saw.~  Revelation 1:2 (KJV)

μακαριος ο αναγινωσκων και οι ακουοντες τους λογους της προφητειας και τηρουντες τα εν αυτη γεγραμμενα ο γαρ καιρος εγγυς
makarios o anaginoskon kai oi akouontes tous logous tes propheteias kai terountes ta en aute gegrammena o gar kairos eggus  Revelation 1:3 (1904 Patriarchal Text)

makarios o anaginoskon kai oi akouontes tous logous tes propheteias kai terountes ta en aute gegrammena o gar kairos eggus  Revelation 1:3 (Textus Receptus - Scrivener)
Blessed is he that readeth, and they that hear the words of this prophecy, and keep those things which are written therein: for the time is at hand.~  Revelation 1:3 (KJV)

ιωαννης ταις επτα εκκλησιαις ταις εν τη ασια χαρις υμιν και ειρηνη απο θεου ο ων και ο ην και ο ερχομενος και απο των επτα πνευματων α ενωπιον του θρονου αυτου
ioannes tais epta ekklesiais tais en te asia charis umin kai eirene apo theou o on kai o en kai o erchomenos kai apo ton epta pneumaton a enopion tou thronou autou  Revelation 1:4 (1904 Patriarchal Text)

ioannes tais epta ekklesiais tais en te asia charis umin kai eirene apo tou o on kai o en kai o erchomenos kai apo ton epta pneumaton a estin enopion tou thronou autou  Revelation 1:4 (Textus Receptus - Scrivener)
John to the seven churches which are in Asia: Grace be unto you, and peace, from him which is, and which was, and which is to come; and from the seven Spirits which are before his throne;~  Revelation 1:4 (KJV)

και απο ιησου χριστου ο μαρτυς ο πιστος ο πρωτοτοκος των νεκρων και ο αρχων των βασιλεων της γης τω αγαπωντι ημας και λουσαντι ημας απο των αμαρτιων ημων εν τω αιματι αυτου
kai apo iesou christou o martus o pistos o prototokos ton nekron kai o archon ton basileon tes ges to agaponti emas kai lousanti emas apo ton amartion emon en to aimati autou  Revelation 1:5 (1904 Patriarchal Text)

kai apo iesou christou o martus o pistos o prototokos ek ton nekron kai o archon ton basileon tes ges to agapesanti emas kai lousanti emas apo ton amartion emon en to aimati autou  Revelation 1:5 (Textus Receptus - Scrivener)
And from Jesus Christ, who is the faithful witness, and the first begotten of the dead, and the prince of the kings of the earth. Unto him that loved us, and washed us from our sins in his own blood,~  Revelation 1:5 (KJV)

και εποιησεν ημας βασιλειαν ιερεις τω θεω και πατρι αυτου αυτω η δοξα και το κρατος εις τους αιωνας των αιωνων αμην
kai epoiesen emas basileian iereis to theo kai patri autou auto e doxa kai to kratos eis tous aionas ton aionon amen  Revelation 1:6 (1904 Patriarchal Text)

kai epoiesen emas basileis kai iereis to theo kai patri autou auto e doxa kai to kratos eis tous aionas ton aionon amen  Revelation 1:6 (Textus Receptus - Scrivener)
And hath made us kings and priests unto God and his Father; to him be glory and dominion for ever and ever. Amen.~  Revelation 1:6 (KJV)

ιδου ερχεται μετα των νεφελων και οψεται αυτον πας οφθαλμος και οιτινες αυτον εξεκεντησαν και κοψονται επ αυτον πασαι αι φυλαι της γης ναι αμην
idou erchetai meta ton nephelon kai opsetai auton pas ophthalmos kai oitines auton exekentesan kai kopsontai ep auton pasai ai phulai tes ges nai amen  Revelation 1:7 (1904 Patriarchal Text)

idou erchetai meta ton nephelon kai opsetai auton pas ophthalmos kai oitines auton exekentesan kai kopsontai ep auton pasai ai phulai tes ges nai amen  Revelation 1:7 (Textus Receptus - Scrivener)
Behold, he cometh with clouds; and every eye shall see him, and they also which pierced him: and all kindreds of the earth shall wail because of him. Even so, Amen.~  Revelation 1:7 (KJV)

εγω ειμι το α και το ω λεγει κυριος ο θεος ο ων και ο ην και ο ερχομενος ο παντοκρατωρ
ego eimi to a kai to o legei kurios o theos o on kai o en kai o erchomenos o pantokrator  Revelation 1:8 (1904 Patriarchal Text)

ego eimi to a kai to o arche kai telos legei o kurios o on kai o en kai o erchomenos o pantokrator  Revelation 1:8 (Textus Receptus - Scrivener)
I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, saith the Lord, which is, and which was, and which is to come, the Almighty.~  Revelation 1:8 (KJV)

εγω ιωαννης ο αδελφος υμων και συγκοινωνος εν τη θλιψει και βασιλεια και υπομονη εν ιησου χριστω εγενομην εν τη νησω τη καλουμενη πατμω δια τον λογον του θεου και δια την μαρτυριαν ιησου χριστου
ego ioannes o adelphos umon kai sugkoinonos en te thlipsei kai basileia kai upomone en iesou christo egenomen en te neso te kaloumene patmo dia ton logon tou theou kai dia ten marturian iesou christou  Revelation 1:9 (1904 Patriarchal Text)

ego ioannes o kai adelphos umon kai sugkoinonos en te thlipsei kai en te basileia kai upomone iesou christou egenomen en te neso te kaloumene patmo dia ton logon tou theou kai dia ten marturian iesou christou  Revelation 1:9 (Textus Receptus - Scrivener)
I John, who also am your brother, and companion in tribulation, and in the kingdom and patience of Jesus Christ, was in the isle that is called Patmos, for the word of God, and for the testimony of Jesus Christ.~  Revelation 1:9 (KJV)

εγενομην εν πνευματι εν τη κυριακη ημερα και ηκουσα φωνην οπισω μου μεγαλην ως σαλπιγγος
egenomen en pneumati en te kuriake emera kai ekousa phonen opiso mou megalen os salpiggos  Revelation 1:10 (1904 Patriarchal Text)

egenomen en pneumati en te kuriake emera kai ekousa opiso mou phonen megalen os salpiggos  Revelation 1:10 (Textus Receptus - Scrivener)
I was in the Spirit on the Lord's day, and heard behind me a great voice, as of a trumpet,~  Revelation 1:10 (KJV)

λεγουσης ο βλεπεις γραψον εις βιβλιον και πεμψον ταις επτα εκκλησιαις εις εφεσον και εις σμυρναν και εις περγαμον και εις θυατειρα και εις σαρδεις και εις φιλαδελφειαν και εις λαοδικειαν
legouses o blepeis grapson eis biblion kai pempson tais epta ekklesiais eis epheson kai eis smurnan kai eis pergamon kai eis thuateira kai eis sardeis kai eis philadelpheian kai eis laodikeian  Revelation 1:11 (1904 Patriarchal Text)

legouses ego eimi to a kai to o o protos kai o eschatos kai o blepeis grapson eis biblion kai pempson tais epta ekklesiais tais en asia eis epheson kai eis smurnan kai eis pergamon kai eis thuateira kai eis sardeis kai eis philadelpheian kai eis laodikeian  Revelation 1:11 (Textus Receptus - Scrivener)
Saying, I am Alpha and Omega, the first and the last: and, What thou seest, write in a book, and send it unto the seven churches which are in Asia; unto Ephesus, and unto Smyrna, and unto Pergamos, and unto Thyatira, and unto Sardis, and unto Philadelphia, and unto Laodicea.~  Revelation 1:11 (KJV)

και εκει επεστρεψα βλεπειν την φωνην ητις ελαλει μετ εμου και επιστρεψας ειδον επτα λυχνιας χρυσας
kai ekei epestrepsa blepein ten phonen etis elalei met emou kai epistrepsas eidon epta luchnias chrusas  Revelation 1:12 (1904 Patriarchal Text)

kai epestrepsa blepein ten phonen etis elalese met emou kai epistrepsas eidon epta luchnias chrusas  Revelation 1:12 (Textus Receptus - Scrivener)
And I turned to see the voice that spake with me. And being turned, I saw seven golden candlesticks;~  Revelation 1:12 (KJV)

και εν μεσω των επτα λυχνιων ομοιον υιω ανθρωπου ενδεδυμενον ποδηρη και περιεζωσμενον προς τοις μαστοις ζωνην χρυσην
kai en meso ton epta luchnion omoion uio anthropou endedumenon podere kai periezosmenon pros tois mastois zonen chrusen  Revelation 1:13 (1904 Patriarchal Text)

kai en meso ton epta luchnion omoion uio anthropou endedumenon podere kai periezosmenon pros tois mastois zonen chrusen  Revelation 1:13 (Textus Receptus - Scrivener)
And in the midst of the seven candlesticks one like unto the Son of man, clothed with a garment down to the foot, and girt about the paps with a golden girdle.~  Revelation 1:13 (KJV)

η δε κεφαλη αυτου και αι τριχες λευκαι ως εριον λευκον ως χιων και οι οφθαλμοι αυτου ως φλοξ πυρος
e de kephale autou kai ai triches leukai os erion leukon os chion kai oi ophthalmoi autou os phlox puros  Revelation 1:14 (1904 Patriarchal Text)

e de kephale autou kai ai triches leukai osei erion leukon os chion kai oi ophthalmoi autou os phlox puros  Revelation 1:14 (Textus Receptus - Scrivener)
His head and his hairs were white like wool, as white as snow; and his eyes were as a flame of fire;~  Revelation 1:14 (KJV)

και οι ποδες αυτου ομοιοι χαλκολιβανω ως εν καμινω πεπυρωμενοι και η φωνη αυτου ως φωνη υδατων πολλων
kai oi podes autou omoioi chalkolibano os en kamino pepuromenoi kai e phone autou os phone udaton pollon  Revelation 1:15 (1904 Patriarchal Text)

kai oi podes autou omoioi chalkolibano os en kamino pepuromenoi kai e phone autou os phone udaton pollon  Revelation 1:15 (Textus Receptus - Scrivener)
And his feet like unto fine brass, as if they burned in a furnace; and his voice as the sound of many waters.~  Revelation 1:15 (KJV)

και εχων εν τη δεξια χειρι αυτου αστερας επτα και εκ του στοματος αυτου ρομφαια διστομος οξεια εκπορευομενη και η οψις αυτου ως ο ηλιος φαινει εν τη δυναμει αυτου
kai echon en te dexia cheiri autou asteras epta kai ek tou stomatos autou romphaia distomos oxeia ekporeuomene kai e opsis autou os o elios phainei en te dunamei autou  Revelation 1:16 (1904 Patriarchal Text)

kai echon en te dexia autou cheiri asteras epta kai ek tou stomatos autou romphaia distomos oxeia ekporeuomene kai e opsis autou os o elios phainei en te dunamei autou  Revelation 1:16 (Textus Receptus - Scrivener)
And he had in his right hand seven stars: and out of his mouth went a sharp twoedged sword: and his countenance was as the sun shineth in his strength.~  Revelation 1:16 (KJV)

και οτε ειδον αυτον επεσα προς τους ποδας αυτου ως νεκρος και εθηκε την δεξιαν αυτου χειρα επ εμε λεγων μη φοβου εγω ειμι ο πρωτος και ο εσχατος
kai ote eidon auton epesa pros tous podas autou os nekros kai etheke ten dexian autou cheira ep eme legon me phobou ego eimi o protos kai o eschatos  Revelation 1:17 (1904 Patriarchal Text)

kai ote eidon auton epesa pros tous podas autou os nekros kai epetheke ten dexian autou cheira ep eme legon moi me phobou ego eimi o protos kai o eschatos  Revelation 1:17 (Textus Receptus - Scrivener)
And when I saw him, I fell at his feet as dead. And he laid his right hand upon me, saying unto me, Fear not; I am the first and the last:~  Revelation 1:17 (KJV)

και ο ζων και εγενομην νεκρος και ιδου ζων ειμι εις τους αιωνας των αιωνων και εχω τας κλεις του θανατου και του αδου
kai o zon kai egenomen nekros kai idou zon eimi eis tous aionas ton aionon kai echo tas kleis tou thanatou kai tou adou  Revelation 1:18 (1904 Patriarchal Text)

kai o zon kai egenomen nekros kai idou zon eimi eis tous aionas ton aionon amen kai echo tas kleis tou adou kai tou thanatou  Revelation 1:18 (Textus Receptus - Scrivener)
I am he that liveth, and was dead; and, behold, I am alive for evermore, Amen; and have the keys of hell and of death.~  Revelation 1:18 (KJV)

γραψον ουν α ειδες και α εισι και α μελλει γινεσθαι μετα ταυτα
grapson oun a eides kai a eisi kai a mellei ginesthai meta tauta  Revelation 1:19 (1904 Patriarchal Text)

grapson a eides kai a eisi kai a mellei ginesthai meta tauta  Revelation 1:19 (Textus Receptus - Scrivener)
Write the things which thou hast seen, and the things which are, and the things which shall be hereafter;~  Revelation 1:19 (KJV)

το μυστηριον των επτα αστερων ων ειδες επι της δεξιας μου και τας επτα λυχνιας τας χρυσας οι επτα αστερες αγγελοι των επτα εκκλησιων εισι και αι λυχνιαι αι επτα επτα εκκλησιαι εισιν
to musterion ton epta asteron on eides epi tes dexias mou kai tas epta luchnias tas chrusas oi epta asteres aggeloi ton epta ekklesion eisi kai ai luchniai ai epta epta ekklesiai eisin  Revelation 1:20 (1904 Patriarchal Text)

to musterion ton epta asteron on eides epi tes dexias mou kai tas epta luchnias tas chrusas oi epta asteres aggeloi ton epta ekklesion eisi kai ai epta luchniai as eides epta ekklesiai eisi  Revelation 1:20 (Textus Receptus - Scrivener)
The mystery of the seven stars which thou sawest in my right hand, and the seven golden candlesticks. The seven stars are the angels of the seven churches: and the seven candlesticks which thou sawest are the seven churches.~  Revelation 1:20 (KJV)